Changer

Changer

Součástí našeho systému InfoBoardRecorder® je Changer. Základní funkcí jednotky je nahradit informaci o množství paliva v nádrži (získanou z CAN sběrnice vozidla) přesnější informací získanou z externí sondy systému IBR. Všechny ostatní informace zůstávají původní a přeposílají se na druhé CAN rozhraní Changeru.

Formát CAN zprávy zůstává stejný (FUEL LEVEL, PGN 65 276, dle specifikace SAE J1939) a v externí jednotce se nemusejí provádět žádné změny ani úpravy FW. K dispozici je i údaj o spotřebovaném palivu, který se získává přímo ze sondy. Tato informace se dále posílá ve formátu (FUEL CONSUMPTION, SPN 250), ale ve specifické zprávě PGN 65 288.

CAN Changer má 2x rozhraní pro CAN sběrnici a port pro sériovou komunikaci RS-232 (volitelně v TTL úrovních) pro komunikaci s externí jednotkou např. InfoBoardForwarder (IBF).

Vzhledem k existenci dvou samostatných CAN rozhraní je zajištěno oddělení vozidlové sběrnice od komunikace která probíhá na druhém CANu (zprávy externí sondy IBR). Rozhraní připojené na straně vozidla pracuje v režimu "Listen only". Tím je zajištěno, že v žádném případě není možné, aby Changer vysílal zprávy na vozidlovou sběrnici.

Changer animace

Základní technické údaje:

Napájecí napětí: 8 - 37V DC
Pracovní teplota: -25°C až +70°C
Rozměry: 100×55×25 mm
Odběr proudu: ~35 mA