IBI

IBI

Pro snadnou identifikaci řidiče, spolujezdce nebo obsluhy stroje instalujeme do vozidel bezkontaktní čtečku čipových karet nebo čipů používaných jako přívěsek ke klíčům. Čtečka dokáže přečíst údaje pomocí technologie RFID (Radio Frequency Identification) pracující nejčastěji na nosné frekvenci 125 kHz. Identifikace ve vozidle může proběhnout přes stejnou kartu nebo čip jaký již využívá pracovík např. k identifikaci v docházkovém systému firmy. V tiskových sestavách je tak možné sledovat využití fondu pracovní doby i s rozlišením na kterých konkrétních vozidlech se uživatel přihlásil a jak dlouhou dobu zde odpracoval.

Přihlášení

 • uvést vozidlo do provozu zapnutím spínací skříňky
 • přiložit identifikační přívěšek na vzdálenost alespoň 5cm od čtečky
 • ozve se krátký tón a LED se trvale rozsvítí zeleně
 • přihlášení je možné i během již započaté jízdy
Poznámka: Není nutné opakovat přihlášení pro každou jízdu. Když je řidič přihlášený není možné přihlásit jiného.

Odhlášení

 • vozidlo je odstavené (vypnutá spínací skříňka)
 • přiložit identifikační přívěšek na vzdálenost alespoň 5cm od čtečky
 • ozve se dlouhý tón a LED začne krátce červeně blikat v intervalu 20sec
Poznámka: Pokud řidič neprovede odhlášení je možné jeho pracovní výkon přerušit pouze servisním (červeným) identifikačním přívěškem.

LED dioda

 • krátce červeně bliká v intervalu 20sec – vozidlo odstavené, řidič nepřihlášený
 • trvale svítí červeně – vozidlo v provozu, řidič nepřihlášený
 • trvale svítí zeleně – vozidlo v provozu, přihlášený řidič
 • krátce zeleně bliká – vozidlo odstavené, přihlášený řidič

Tónová signalizace

 • krátký tón – úspěšné přihlášení
 • dlouhý tón – úspěšné odhlášení
 • 3x krátký a 3x dlouhý tón – upozornění na nepřihlášeného řidiče
 • 2x krátký tón – vozidlo je v provozu, řidič je přihlášený, není možné přihlásit jiného řidiče